Home Hi-Fi ChatGPT, wat moeten we ermee?

ChatGPT, wat moeten we ermee?

2
ChatGPT, wat moeten we ermee?

Inleiding

Inhoud

Wie nog nooit van ChatGPT heeft gehoord, moet een expert zijn in het leven onder een (digitale) steen. Sinds de nieuwste versie van dit platform voor kunstmatige intelligentie (AI) in een preview aan het grote publiek werd getoond, is de hype compleet. Universiteiten en hogescholen ontdekken dat de eloquente papers niet door de studenten zijn geschreven, maar door een algoritme dat moeiteloos de plagiaatscanners omzeilt. De vraag komt als snel naar voren wat deze ontwikkeling betekent voor een online platform als Alpha-Audio. Immers, als u gewoon met een chatbot kunt uitwisselen waar het schuurt in uw (audio)systeem en u krijgt per kerende post een antwoord, waarom zou dan nog onze reviews en nieuwsberichten lezen? De chatbot is nooit moe, geeft eindeloos antwoord op uw vragen. Succes gegarandeerd. Of niet?

ChatGPT staat voor Generative Pre-trained Transformer en is een dienst van OpenAI, een bedrijf dat in 2015 is opgericht door grote namen in Silicon Valley waaronder Elon Musk. Het doel is om kunstmatige intelligentie aan te bieden ‘in a way that benefits humanity as a whole’. De aanvankelijke doelstelling was om als een non-profit organisatie te gaan werken; inmiddels is dit doel verlaten en is een samenwerking met Microsoft gestart. Na een aantal testversies is in december 2022 een gratis preview van ChatGPT gelanceerd die al snel over de wereld ging.

Met ChatGPT kunt u converseren met een AI-bot en wat vooral indruk maakt is de goede zinsbouw van de antwoorden. Vragen worden beantwoord met zinnen die niet alleen grammaticaal kloppen maar die ook dichtbij menselijke conversatie komen. De Alpha-Audioredactie heeft een aantal conversaties met ChatGPT gevoerd over audiogerelateerde zaken; de uitkomsten delen we graag met u.

We stelden de chatbot een aantal vragen;

How does the quality of digital audio relate to analog audio, e.g. record players or reel to reel?

Antwoord:

The quality of digital audio can be related to analog audio in a number of ways. One way to compare the two is in terms of the resolution of the audio. Analog audio formats like vinyl records and reel-to-reel tapes have a limited resolution, which means that they are not able to fully capture the full range of frequencies that are present in the original audio signal. As a result, analog audio formats tend to have a lower overall quality compared to digital formats, which can have a higher resolution and a wider dynamic range.

Another way to compare the two is in terms of the stability of the audio signal. Analog audio formats are prone to a number of issues that can degrade the quality of the audio signal, such as noise, distortion, and wow and flutter. Digital audio formats, on the other hand, are much more stable and are less prone to these types of issues.

Finally, digital audio formats have the advantage of being more portable and convenient than analog formats. Digital audio files can be easily stored on a computer or other digital device and transferred from one device to another, whereas analog formats like vinyl records and tapes require specialized equipment for playback and are more difficult to transport.

Een van de leukere aspecten van ChatGPT is dat het systeem meerdere schrijfstijlen beheerst.

 

Explain digital audio in Shakespearian style

Antwoord:

Oh fair maiden, let me wax poetic on the subject of digital audio. ‘Tis a marvel of modern technology, a wondrous creation that allows us to capture and transmit sound in a way that was once unimaginable.

Gone are the days of clunky phonograph cylinders and fragile vinyl records. Now, with the power of digital audio, we can store vast quantities of sound on small, portable devices, and transmit them through the airwaves with ease.

But how does it work, you ask? Ah, ’tis a thing of beauty. Sound waves, those ripples of energy that travel through the air, are captured by a device known as a microphone. The microphone converts these waves into electrical signals, which are then processed by a computer or other device and transformed into a digital format.

These digital signals can then be stored on a computer or device, or transmitted over the internet to be played back on any device with a speaker or headphones. The beauty of this process is that the sound remains true and pure, free from the hisses and pops that once plagued analog recordings.

So fear not, dear reader, for the future of sound is bright, and the wonders of digital audio are at our fingertips.

En even wat dieper in de techniek:

 

Explain the pulse code modulation format

Antwoord:

Pulse-code modulation (PCM) is a digital audio format that is used to store and transmit audio signals in a digital form. It works by sampling the analog audio signal at regular intervals and converting the samples into a series of binary digits (bits) that can be stored on a digital device, such as a computer or a compact disc (CD).In PCMthe analog audio signal is sampled at a specific rate, called the sampling rate. The sampling rate determines the frequency range that can be captured by the digital audio format. For example, a sampling rate of 44.1 kilohertz (kHz) allows for the capture of frequencies up to around 20 kHz, which is the upper limit of human hearing. Higher sampling rates allow for a wider frequency range to be captured, but also result in larger file sizes.

After the audio signal has been sampled, each sample is quantized, which means that it is assigned a numerical value based on its amplitude. These numerical values are then encoded into a series of binary digits (bits) that can be stored on a digital device. When the digital audio file is played back, the binary digits are decoded and the original analog audio signal is reconstructed using a process called pulse-code demodulation (PCD).

In digital audio, word length refers to the number of bits used to represent each sample of the audio signal. Word length is an important factor in the quality of digital audio, as it determines the resolution of the audio signal and the amount of detail that can be captured.

 

What is word length in digital audio?

Antwoord:

In general, the higher the word length, the higher the resolution of the digital audio and the more detail that can be captured. For example, a digital audio format with a word length of 16 bits can capture around 65,000 different amplitude levels, while a format with a word length of 24 bits can capture around 16 million different levels. This means that a 24-bit format is able to capture a much wider dynamic range and a greater amount of detail than a 16-bit format.

However, it’s important to note that the human ear is not able to perceive the full range of detail that is captured by high-resolution digital audio formats. While higher word lengths can provide a more accurate representation of the original audio signal, they may not necessarily result in a noticeable improvement in the perceived quality of the audio for most listeners.

 

Explain delta sigma in digital audio

Antwoord:

Delta-sigma (??) is a type of analog-to-digital converter (ADC) that is used in some digital audio systems. It is based on a mathematical process that converts an analog audio signal into a series of digital values, which can then be stored and processed by digital devices.

Delta-sigma ADCs work by sampling the analog audio signal at a high frequency and using the differences between the samples (the “deltas”) to create a high-resolution digital representation of the audio signal. The resulting digital values are then converted into a pulse-code modulation (PCM) format, which can be stored and transmitted using digital devices.

Delta-sigma ADCs are often used in high-end audio systems because they are able to capture a wide dynamic range and a high level of detail in the audio signal. They are also relatively efficient, requiring fewer components and less power than other types of ADCs. However, they can be more complex to design and implement than other types of ADCs, and may not be suitable for all applications.

2 REACTIES

  1. De initiële verbazing is groot als je een hopeloos gedicht van een kennis laat overschrijven in het Shakespeareaans. Als die schok over is, dan kan het uitermate nuttig zijn.
    Op mijn vraag wat een geschikte DAC voor mijn Denon streamer uit dezelfde prijsklasse zou kunnen zijn kwam een mooi lijstje. Met google had ik daar zeker een uur voor nodig gehad.
    De conversatie blijft bewaard, dus na een dag of drie is het verder uit te diepen binnen dezelfde context.

    ChatGPT/AI is nog niet waar het moet zijn en hetzelfde geldt voor ons als gebruikers. Na 20 jaar googlen moeten we onze vraagstelling en houding veranderen. Het gaat zeker een waardevolle tool worden, zo veel is wel zeker.

  2. Leuk dat jullie hiernaar hebben gekeken. In het kort een stukje van mijn ervaring. Je kan in de meeste talen vragen stellen en antwoorden krijgen, zo ook Nederlands. Al zijn de resultaten dan wel minder indrukwekkend. Tevens gaat de data waarop de bot getraint is tot 2021 en mocht je dus de meest relevante info hebben dan is het niet een kant en klare oplossing.. wellicht een hulp middel voor research. Leuk artikel 🙂

×