Home Hi-Fi Tegenmacht bieden in de HiFi industrie, kan dat?

Tegenmacht bieden in de HiFi industrie, kan dat?

0
Tegenmacht bieden in de HiFi industrie, kan dat?
Balans

Inleiding

Inhoud

Op allerlei plaatsen zoals forums en mediaplatforms, maar ook in video’s, spreken mensen die een rol spelen in de audiosector hun zorgen uit over de toekomst. Gaat de HiFi industrie ten gronde, zo is de vraag? 

In die vermeende teloorgang speelt marktmacht volgens velen een grote rol. Is daar wat aan te doen? En, op deze plaats belangrijker, is daar door ons consumenten wat aan te doen? Dat kan zeker, wij kunnen een rol spelen in het organiseren van tegenmacht, maar het vraagt ook wat van ons. Dat moeten we dan wel willen.

Marktmacht

Vaak gaat het over het uitspelen van marktmacht. Marktmacht kan nadelig werken voor consumenten. Het kan leiden tot prijsopdrijving of ‘gemakkelijke’ innovaties en zou dan resulteren in een minder vitale sector met hoge prijzen, zo is de gedachte. En, die marktmacht in de HiFi industrie lijkt vooral te liggen bij de geldverstrekkers, de grote fabrikanten en de importeurs, niet bij de media, de kleine fabrikanten, de retailers en de consumenten.

In veel van die discussies wordt er voornamelijk gesignaleerd, gewaarschuwd en worden problemen aan de orde gesteld. Meestal komen de auteurs niet toe aan het schetsen van oplossingsrichtingen en de rol die consumenten daarin kunnen spelen. Laten we op deze plaats nu juist daarop ingaan.

Alpha-Audio over marktmacht.

Ook op Alpha-Audio zijn opiniestukken over dit onderwerp verschenen:

Hier wordt vooral gewezen op freerider-achtige verschijnselen waarbij fabrikanten er gebruik van willen maken dat de HiFi media hen nodig hebben, onder andere voor het leveren van apparatuur om te testen. Die macht proberen fabrikanten uit te spelen zodat ze tegen lage kosten vóórkomen in publicaties op HiFi media of zelfs gratis mee kunnen doen.

Deze video gaat voornamelijk over de manier waarop sommige fabrikanten op een onbehoorlijke manier druk uitoefenen om geen negatieve reviews te krijgen en bij voorkeur positieve. Daarbij maken zij gebruik van hun macht. Immers, Hoewel Alpha-Audio zich niet laat betalen voor reviews is zij wel grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten en van de bereidheid van fabrikanten om apparatuur voor reviews beschikbaar te stellen.

Hierin wordt de beweging naar steeds grotere conglomeraten aangekaart en de steeds grotere inbreng van puur financieel geïnteresseerde partijen. Daardoor worden het kwaliteitsaspect en innovatie volgens Veenstra steeds minder belangrijk.

Het is gemakkelijker om bijvoorbeeld jaarlijks een nieuw model van een versterker uit te brengen na marginale wijzigingen dan te investeren in de riskante ontwikkeling van nieuwe technologie. Zo’n beweging kan stilstand of zelfs achteruitgang maskeren. Veenstra wijst er op dat puur financiële motieven het streven naar kwaliteit onderdrukken.

In dit stuk vraagt Jaap zich af wat de oplossing is. Hij is natuurlijk geen econoom, maar denkt in elk geval dat de kleine kwaliteit gerichte producenten zich niet moeten laten opkopen door grote concerns en zelfstandig moeten blijven. Dat vereist een grotere financiële spankracht bij die kleine producenten. Daarom vraagt Jaap ons consumenten om die ‘Audio Mohikanen’ te steunen.

Vorig artikel Een korte blik op de NAD M66 pre-amp
Volgend artikel It’s a family affair: Volumio Primo en Volumio Rivo
Bernard Verstegen
Als HiFi liefhebber geniet ik van muziek. Wat ik uiteindelijk hoor is de uitkomst van een samenspel van allerlei elementen zoals technologie, creativiteit, ondernemerszin, geld, journalistiek, commercie en noem maar op. Voor mij als econoom zijn markten de verbinding. En wij zijn de uiteindelijke consumenten. Ik wil weten hoe die verbanden zitten. As a HiFi enthusiast, I enjoy music. What I ultimately hear is the result of an interplay of various elements such as technology, creativity, entrepreneurship, money, journalism, commerce, and so on. For me, as an economist, markets are the connection. And we are the ultimate consumers. I want to understand how these connections work.
×