Home Hi-Fi Fabrikanten Ilumnia: “De wereld is mijn klant”

Ilumnia: “De wereld is mijn klant”

0
Ilumnia: “De wereld is mijn klant”

Inleiding

Inhoud

“De wereld is mijn klant”. Dat zegt Tom Nuyts, een van de twee oprichters en eigenaren van Ilumnia. In september 2017 presenteren de broers Nuyts hun Magister vloerstaander op de XFi in Veldhoven. Deze heeft een elektromagnetisch opgehangen zwevende woofer, een technologische innovatie. Nu, een dik jaar later, heeft Ilumnia een uitstekende pers en bezitten ze een Lunar Eclipse Award van 6Moons. Hoe speel je daar als relatief jonge fabrikant op in? Aan de ene kant is alles mogelijk, maar aan de andere kant zijn je mogelijkheden beperkt. In de keuzes die je maakt, blijf je onwillekeurig trouw aan je identiteit. Dat is als het ware je DNA.

Tom en ik spreken elkaar eind december naast de kerstboom bij Tom thuis in Meerhout België. We hebben elkaar al een paar keer eerder gesproken, waarvan ik verslag heb gedaan op Alpha-Audio. Ik ben heel benieuwd hoe zij nu aankijken tegen hun succes en hoe ze verder willen gaan met hun bedrijf. Ik wil graag weten hoe Ilumnia verandert. Immers, de omstandigheden wisselen snel dus je moet als fabrikant flexibel zijn. Maar, vooral wil ik weten wat de constante is. Wat is het bedrijfs-DNA van Ilumnia?

Groei

De 6Moons award levert interesse op uit binnen- en buitenland, bijvoorbeeld uit Amerika, Azië en Australië. Dat is leuk, maar uit een oogpunt van bedrijfsvoering ontstaan er daarmee meteen ook vraagstukken die aandacht vragen. Het gaat vooral om groei. Als ontwikkelaar wil je dat zoveel mogelijk mensen van je product kunnen genieten. Maar, als ondernemer weet je ook dat groeien gecontroleerd moet gebeuren. De kwaliteit moet gehandhaafd blijven en je moet over voldoende liquide middelen blijven beschikken, om maar eens een paar dingen te noemen.

Tom Nuyts heeft daarover uitgesproken ideeën. Hij wil het onmetelijke van de wereldmarkt en de menselijke maat combineren. Hij benadrukt verschillende malen dat hij en zijn broer hun levensstijl willen handhaven. Er is immers een kans dat je als ondernemer wordt meegesleept in de groei van je product, met het risico dat je vervreemd van datzelfde product.

Geografische spreiding

Hij wil de Magister en Vocalis, de twee speakermodellen van Ilumnia, in principe geografisch gespreid over de hele wereld afzetten en heeft tegelijkertijd enkele keuzen gemaakt die een rem op de groei zetten. Ilumnia moet een boutique merk zijn en zich in de richting van de hogere prijssegmenten bewegen. Door in beperkte series te produceren zal het merk exclusief blijven. Hoewel de technologie van de Magister de referentie blijft van alles wat Ilumnia doet zal kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld een nog betere materiaalkeuze het exclusieve imago gaan ondersteunen. In het verlengde wil Nuyts gaan werken met een beperkt aantal geselecteerde distributeurs per land. Het completeren van het dealernetwerk is op dit moment één van de speerpunten van Nuyts.

Op de vraag of Ilumnia nog rekening gaat houden met smaakverschillen tussen verschillende delen van de wereld geeft Tom een duidelijk antwoord: Ilumnia heeft één geluidsbeeld, waar dan ook verkocht. Dat is enerzijds een uiting van geloof en trouw aan het eigen product, maar anderzijds ook een manier om het allemaal behapbaar te houden.

Wachtrij

Wat nu als de vraag toch snel groeit en als er zich meer distributeurs en importeurs melden voor Ilumnia? In dat geval zal men moeten wachten, aldus Tom Nuyts. Klanten van het eerste uur gaan voor. Tom heeft een stellige opvatting over trouw aan klanten. Als er op den duur onverhoopt een wachtrij voor de Ilumnia speakers ontstaat dan is dat maar zo, zelfs als er daardoor klanten afhaken. De broers Nuyts willen kwalitatief topklasse speakers met een grote levensduur produceren in een tempo dat voor hen haalbaar is.

×